Visualització de contingut web

Convocatòria de proves de certificació

Cronograma dels tràmits del procés de matriculació a les proves de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana - Convocatòria 2021
 
 
 
Graella d'idiomes i nivells de la Prova Unificada de Certificació oferits en cada escola.

 

Enllaços als procediments telemàtics de matrícula per a les Proves Unificades de Certificació: 

 

  •   Matriculació de l'alumnat lliure del 5 de març al 11 de març de 2021: 
  • Tramitar telemàticament: 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML-SF&version=1&idioma=va&login=a&idProcGuc=2540&idCatGuc=PR

Tutorial del procediment telemàtic de matriculació a les Proves Unificades de Certificació per a l'alumnat que es presenta per lliure.
 
 

Tutorial del procediment telemàtic d'inscripció a les Proves Unificades de Certificació per a l'alumnat oficial.