Admissió i matrícula per al curs 2022/2023

Admissió i matrícula per al curs 2022/2023

Admissió i matrícula per al curs 2022/2023

 

La Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Correcció d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 20 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la Resolució de 18 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022- 2023 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

Per a accedir per primera vegada als ensenyaments d'idiomes és requisit tindre setze anys o complir-los l'any en què es comencen els estudis.

Poden accedir-hi per primera vegada els majors de catorze anys en l'any natural en què es matriculen per a seguir l'ensenyament d'una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria.