Visualització de contingut web

Matrícula cursos curriculars presencials de 120 hores

Aquesta modalitat de cursos curriculars presencials de 120 hores anuals s'impartirà en un total de quatre hores setmanals distribuïdes en dues sessions. Podrà accedir-hi la ciutadania en general.

Aquests cursos també s'ofereixen en format intensiu en algunes escoles oficials d'idiomes, de manera que l'alumnat pot completar un curs curricular d'un mínim de 120 hores en un sol quadrimestre, ja siga de setembre a gener o de febrer a maig.

Tant l'alumnat matriculat en el curs 2020-2021 com els sol·licitants de nou ingrés que vulguen matricular-se als cursos presencials curriculars han de tramitar la sol·licitud d'admissió telemàticament. Es podrà accedir a l'assistent telemàtic d'admissió al setembre (convocatòria extraordinària).

Des del dia 15 de setembre  es poden consultar les vacants a cursos curriculars presencials (a excepció dels cursos complementaris) per al procés d'admissió de les EOI a través del portal:

Durant el període del 23 de setembre al 30 de setembre de 2021 els candidats que hagen obtingut plaça formalitzaran la matrícula presentant la documentació requerida. Dins d'aquest període, cada EOI establirà el calendari concret de formalització, que publicarà a la seua pàgina web. En el cas de no formalitzar la matrícula en el període indicat, es considerarà que s'ha renunciat a la plaça i, per tant, es perdrà la reserva de la plaça assignada.

Per a formalitzar la matrícula en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana, l'alumnat ha d'abonar la taxa corresponent generada dins de l'assistent telemàtic i lliurar la documentació requerida a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes corresponent per tal de rebre el justificant de matrícula.

L'alumnat de nou ingrés que no haja estat mai matriculat abans en una escola oficial d'idiomes ha d'abonar la taxa d'obertura d'expedient i, opcionalment, la taxa d'expedició de targeta d'identitat d'alumne.

Els sol·licitants podran accedir a l'assistent telemàtic d'admissió a cursos curriculars presencials en convocatòria extraordinària (primer període d'admissió) a partir de les 12:00h de l'15 de setembre de 2021 fins a les 23.59h del 19 de setembre de 2021.

Més Informació important per a l'admissió: