Matrícula prova de nivell

Matrícula prova de nivell

Les persones interessades que acrediten un domini suficient de les competències d'un idioma i vulguen accedir als cursos presencials curriculars poden incorporar-se a qualsevol curs o nivell a través de la superació de la prova de nivell.

Cada escola publica el calendari i el procediment de pagament de la taxa i de matrícula per a fer-la. Estigueu pendents del web de l'Escola Oficial d'Idiomes del vostre interés.

Els resultats de la prova de nivell han d'estar publicats abans de les 15 hores del dia 16 de setembre de 2022 per tal que els aspirants puguen fer la sol·licitud telemàtica d'admissió en la convocatòria extraordinària.

La prova de nivell l'elaboren i l'administren els departaments didàctics, per tal de facilitar que siga uniforme, i es convoca i es duu a terme per part de cada EOI abans de l'inici de les classes. A banda d'això, els departaments poden fer proves de nivell fora del període ordinari de preinscripció establit. Els centres han de fer públics, juntament amb les altres instruccions de la convocatòria, el tipus de prova i els criteris d'avaluació.

El fet de presentar-se a la prova de nivell no garanteix cap plaça escolar al sol·licitant.

Els aspirants que han fet la prova de nivell  sol·licitaran plaça a través de l'assistent telemàtic en el període del 15 al 18 de setembre i optaran a qualsevol de les places vacants publicades el dia 15 de setembre per al període d'admissió en convocatòria extraordinària.

Els departaments didàctics, segons el resultat en la prova de nivell, assignen a cada alumne o alumna el curs apropiat en el qual poden fer la sol·licitud telemàtica de matrícula seguint el procediment establit.

El resultat de la prova de nivell és vàlid per al curs acadèmic en què s'ha fet en qualsevol de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Cada alumne només pot fer una prova de nivell per idioma i curs acadèmic.

A banda d'aquesta convocatòria de prova de nivell, cada escola oficial d'idiomes pot convocar prova de nivell en altres dates. Per favor, consulteu en l'EOI del vostre interés.

 

Més informació interessant: