SECCIÓ EXCLUSIVA PER ALS CENTRES

SECCIÓ EXCLUSIVA PER ALS CENTRES

Aquesta secció és d'ús exclusiu per a les Direccions de les Escoles Oficials d'Idiomes i anirà actualitzant-se al llarg del curs.

Cursos complementaris

Professorat voluntari per a correcció de proves PUC de valencià

Adaptació d'accés a les escoles oficials d'idiomes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

  • RESOLUCIÓ conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes valencianes

Documentació relacionada: