Visualització de contingut web

SECCIÓ EXCLUSIVA PER ALS CENTRES

Aquesta secció és d'ús exclusiu per a les Direccions de les Escoles Oficials d'Idiomes i anirà actualitzant-se al llarg del curs.

 

  • Formulari per al professorat voluntari per a la correcció i avaluació de les proves de certificació de Valencià nivell B1, B2, C1 i C2 de la convocatòria extraordinària 2021 amb indicació de sessions de suport.

 

  • Adaptació d'accés a les escoles oficials d'idiomes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

 
RESOLUCIÓ conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes valencianes
 
A continuació pot descarregar-se: