Legislació

Legislació

  • RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2023
  • Resolució de 26 de setembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora de les proves de certificació per al curs acadèmic 2022-2023, prevista en l’Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
  • Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

Convocatòria de proves de certificació 2023

Convocatòria de proves de certificació 2023

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2023.

Cronograma dels tràmits

Calendari de les Proves de Certificació

Idiomes i nivells oferits en cada EOI

Taxes de matrícula

Guia de la persona candidata

Inscripció i matrícula

Models de proves de certificació

Models de proves de certificació

Models de Proves de Certificació

 

IDIOMA NIVELL NIVELL NIVELL NIVELL
  B1 B2 C1 C2
ALEMANY Alemany B1 Alemany B2 Alemany C1 Alemany C2
ANGLÉS Anglés B1 Anglés B2 Anglés C1 Anglés C2
ÀRAB Àrab B1 Àrab B2    
ESPANYOL Espanyol B1 Espanyol B2 Espanyol C1 Espanyol C2
ÈUSCAR Èuscar B1 Èuscar B2    
FINÉS Finés B1      
FRANCÉS Francés B1 Francés B2 Francés C1 Francés C2
GREC Grec B1 Grec B2    
ITALIÀ Italià B1 Italià B2 Italià C1 Italià C2
JAPONÉS Japonés B1      
NEERLANDÉS Neerlandés B1      
POLONÉS Polonés B1      
PORTUGUÉS Portugués B1 Portugués B2 Portugués C1  
ROMANÉS Romanés B1      
RUS Rus B1 Rus B2    
VALENCIÀ Valencià B1 Valencià B2 Valencià C1 Valencià C2
XINÉS Xinés B1 Xinés B2