Visualització de contingut web

That's English

  • Ordre 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la que es regula l'organització i funcionament de les ensenyances d'idiomes d'anglés, en la modalitat a distància That's English
  • Instruccions That's English!  es troben en l'apartat 20 de la Resolució de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2020-2021.