Visualització de contingut web

Taxes d'idiomes

  • Quadre de taxes:

En en el següent document  el segütrobareu les taxes aplicables durant el curs 2020/21.

Taxes de les Escoles Oficials d'Idiomes 

 

  • Procediment per a la sol·licitud de devolució de taxes

Instruccions breus per al correcte emplenament del formulari (versió PDF) 

 

Documentació obligatòria per a adjuntar al tràmit: 

Formulari complementari a l'annex 756 per a exposar motius de la devolució

 

El tràmit s'efectua de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç: http://atv.gva.es/dii-rectautoliq-756